Cleaning Service in Kathmandu Nepal

ढल,टोइलेट,मंगाल,जाम भयमा खोलिन्छ
*निर्माण तथा मर्मत कार्य अनुभबी मिस्त्रीबाट राम्रो काम गरिन्छ
* सेप्टी ट्यांकी साढे दुइ घोडाको मेसिनबाट सफाई गरिन्छ
* ह्युम् पाइप , पोलिथिन पाइप ग्यारन्टीका साथ फिटिंग गरिन्छ